Ceny volání

Ceník předplacených telefonních karet Smartcall ke stažení

SC_cenik_CZ_1_2013.pdf (226,2 kB)
 

Karty Smartcall jsou k dispozici v hodnotách 150, 300 a 500 Kč. Nejvýhodnější tarify nabízí telefonní karta v hodnotě 500 Kč. 

Uživateli je po uskutečnění hovoru odečtena částka dle platných tarifů. Karty mají platnost tři měsíce (90 dnů) od prvního zadání PIN kódu. Kartu je nutné vyčerpat nejpozději v poslední den měsíce a roku uvedeného na zadní straně karty. 

Za hovor je účtováno hovorné dle platného ceníku Smartcall. Při volání prostřednictvím karet Smartcall v hodnotě 150 a 300 Kč je k tarifu účtován jednorázový spojovací poplatek ve výši 10 Kč za každý uskutečněný hovor. U karty v hodnotě 500 Kč spojovací poplatek účtován není.